τα εργα μασ

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή και συντήρηση των διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών  και υπολογιστικών συστημάτων σας. Παρακάτω βρίσκονται μερικά από αυτά…

ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΥΟΥ

  • MAIL SERVER

ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ "COLLECTION"

  • DATA CENTER

  • TMHMA “COLLECTION”

  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • DATA CENTER
  • ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ (DATA & VOICE)
  • ACCESS CONTROL
  • ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ λΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ